Vodstvo z vizijo

Naše podjetje je unikatno zaradi nenehne osredotočenosti na kupce. Naše aktivnosti slonijo na jasnih in dolgoročnih strateških ciljih, trajnostnem razvoju in rasti. Kot ekipa podpiramo naše kupce pri izpolnjevanju njihovih ciljev.

Marjan Pogačnik
Lastnik in glavni izvršni direktor
Tu med visokogorjem nas je narava izoblikovala v delovne in vztrajne ljudi, ki nenehno iščejo načine, kako najbolje sodelovati z drugimi. Zato se nam zdijo vrednote, kot so izpolnjevanje obljub, zanesljivost in strokovnost, še posebej pomembne in pričakovane, zlasti v panogi, ki potrebuje in zahteva najnaprednejše rešitve.