Za boljši jutri

V IM-u verjamemo, da trajnostni razvoj pomeni napredek k bolj zdravemu in boljšemu svetu za nas in za prihodnje generacije. Želimo soustvarjati zdravo okolje za ljudi, vključevati transparentnosti v naše partnerske odnose in v ohranjati naše vire.

Smo ponosni lastniki akreditacije Vlagatelji v ljudi in del platforme Eco Vadis.

Naši zaposleni

Podpiramo svoje ljudi in spodbujamo njihov napredek.

V podjetju ustvarjamo varno, pošteno, pravično in vključujoče delovno okolje, v katerem lahko naši zaposleni uspevajo in se razvijajo. Takšno okolje jim omogoča, da oblikujejo inovativne in trajnostne rešitve, ki optimizirajo naše procese in zmanjšujejo naš vpliv na okolje.

Naša korporativna kultura sloni na integriteti, ki izvira iz Kodeksa ravnanja, ki vodi naše zaposlene in dobavitelje, da vedno ravnajo v skladu z našimi načeli.

Naši partnerji

V odnosih s partnerji je naše vodilo transparentnost.

Odkrita komunikacija je ključnega pomena pri zagotavljanju, da naša dobavna veriga temelji na standardih na katere prisegamo. Vzpostavili smo zahteven postopek kvalifikacije dobaviteljev, ki vsebuje zahteve glede trajnosti za vse dobavitelje. S tem zagotavljamo odgovorno pridobivanje vseh potrebnih virov.

Naši izdelki vključujejo konfliktne materiale. Ker želimo imeti popoln pregled nad njihovim pridobivanjem in zagotoviti čim bolj racionalno uporabo, morajo naši dobavitelji upoštevati Pobudo za odgovorno pridobivanje mineralov.

Naše okolje

Skrbno uporabljamo naše vire.

Da bi ohranjali zemeljske vire za prihodnje generacije, sistematično uvajamo načela krožnosti v našo vrednostno verigo, tako da zmanjšujemo količino odpadkov, povečujemo recikliranje in spodbujamo ponovno uporabo ter izdelujemo izdelke, ki so energetsko učinkovitejši.

Z nenehnimi inovacijami oblikujemo izdelke, ki izboljšujejo energetsko učinkovitost in zmanjšujejo emisije CO2.