Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

IntegraSEP

Kompakten, adaptiven in samoregulacijski pogon za visoko učinkovito separacijo strupenih emisij motorja z notranjim izgorevanjem

Osnovna ideja projekta je nastala po povpraševanju o možnostih razvoja inovativnega sistema za separacijo olja v motorjih z notranjim izgorevanjem s strani kupcev.

Projekt obsega razvoj namenskega pogona z integriranimi električnim brezkrtačnim motorjem, gonilnikom in senzorji.

Zahteve za ta pogon so takšne, da je potreben razvoj novega produkta (pogona), ki na trgu še ne obstaja, kot tudi validacija produkta in na koncu serijska proizvodnja. Zahtevane inovativne lastnosti pogona predstavljajo izziv predvsem z vidika velikosti produkta, njegove mase, konkurenčne cene glede na današnje rešitve na trgu in predvsem z vidika zmanjševanja porabe energije: predlagani produkt namreč mora omogočiti povečanje izkoristka motorjev z notranjim izgorevanjem.

Kot podrobneje predstavljamo v nadaljevanju, smo se izziva lotili z zasnovo integriranega celovitega pogonskega sistema, ki omogoča aktivno upravljanje pretoka tlaka plinov v bloku motorja. Kot tak snovalcem in proizvajalcem motorjev z notranjim izgorevanjem ponuja novo dimenzijo fleksibilnosti pri koncipiranju in dizajniranju ter potencialno nove neslutene optimizacije v delovanju motorjev z notranjim izgorevanjem, saj bo ob višji učinkovitosti in nižji masi potrošil manj energije ter zasedel manj prostora, hkrati pa nadomestil več dosedanjih težjih in manj učinkovitih komponent. Ob znižanih emisijah bo torej izkoristek motorjev z notranjim izgorevanjem višji.

Glavni cilji razvojnega projekta so:

  • razvoj kompaktnega, z integrirano elektroniko podprtega električnega brezkrtačnega motorja za separacijo strupenih plinov,
  • razvoj integriranega elektronskega gonilnika,
  • razvoj kompaktnega ohišja za integrirano sestavo novih komponent.

 

Predmet razvoja bo nov izdelek, ki bo prispeval k doseganju ciljev prednostnega področja S4 Mobilnost, tako z inovativnim vključevanjem industrijskega oblikovanja v raziskovalno razvojne in inovacijske postopke podjetja in izdelka, kot tudi s skrajšanjem časa od ideje do trga in krepitvijo konkurenčnega položaja podjetij, vključenih v konzorcij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti. Navedeno se ujema tudi s ciljem javnega razpisa: prispevati k specifičnemu cilju »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij« s sofinanciranjem raziskovalno razvojnih projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.

Operacija se izvaja v okviru “Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020”, prednostne osi: “Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva”. Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«. Več na spletni strani evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Predvidena višina subvencije vodilnega partnerja Iskra Mehanizmi znaša 331.599,97 EUR, projektnega partnerja Emsiso pa 165.329,07 EUR.