Upravljanje življenjskega cikla izdelka v IM

Mehatronski izdelek je kakovosten, če je sestavljen iz kakovostnih sestavnih delov (ki vključujejo tudi programsko opremo in integracijo). Ob naraščajoči kompleksnosti izdelkov, zlasti v avtomobilski industriji, so usklajeni procesi temelj razvoja izdelkov.

Kompleksnost, ki spodbuja višjo kakovost izdelkov

ASPICE je razširljiv model ocenjevanja procesov, uporablja se pri izvajanju ocen skladnosti zmogljivosti procesa pri razvoju vgrajenih avtomobilskih sistemov z velikim poudarkom na razvoju programske opreme. Model vključuje upravljanje, ki ga vzdržujejo avtomobilska podjetja, in ocenjevanje. Slednje zahteva, da projekti sledijo najboljšim inženirskim praksam. Zaradi svoje kompleksnosti, vpeljevanje in vzdrževanje modela zahtevata obsežna prizadevanja za doseganje skladnosti.

Kot dobavitelj mehatronskih rešitev za različna podjetja v avtomobilski industriji, je naša primarna skrb vrhunska kakovost izdelkov, zato smo se v IM-u odločili, da ASPICE vpeljemo tudi v svoje procese, jih tako optimiziramo in še izboljšamo. Med vpeljavo modela na ravni celotnega podjetja je bilo naše glavno spoznanje, da sta sodelovanje in preglednost v partnerstvih najpomembnejša za izpolnjevanje posameznih ravni ocenjevanja.

ASPICE process model
ASPICE shema procesa

Prednosti uporabe ASPICE v procesu inženiringa

ASPICE določa smernice za razvoj, integracijo, sodelovanje in zahtevane postopke testiranja ter šest ravni zmogljivosti. Določa tudi, kako bo posamezni proces ocenjen. Služi kot dopolnilni ali bolje rečeno krovni model poleg drugih avtomobilskih standardov.

Glavne prednosti ASPICE:

  • identifikacija možnih napak v zgodnjih fazah razvoja izdelka,
  • optimizacija stroškov dosežena z zgodnjo odpravo napak,
  • velik prihranek časa med razvojnim ciklom izdelka,
  • povečana zanesljivost pri razvoju kompleksnih izdelkov (vključno s programsko opremo, strojno opremo, različnimi mehanskimi deli, …),
  • robustna, temeljito testirana komponenta, pripravljena za nadaljnjo integracijo,
  • izboljšana organizacijska uspešnost.