SmartIM – digitalizacija za optimalno izkušnjo kupcev

Digitalizacija procesov je temelj novih poslovnih modelov in celovite digitalne transformacije. V IM-u želimo z digitalizacijo postati pametna tovarna, ki svojim kupcem nudi kakovostne izdelke in učinkovite storitve. Med glavne prednosti digitalizacije uvrščamo poenostavljene procese, izboljšano produktivnost, zmanjšanje operativnih stroškov in večjo agilnost.

IM je eno od slovenskih podjetij, ki v procesu uvajanja pospešene digitalizacije uživa državno podporo. Preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo pred kratkim prejeli finančna sredstva za pričetek projekta digitalizacije. Naložba je del ukrepov načrta za okrevanje in odpornost in jo sofinancira Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost – NextGenerationEU.

Vrednost projekta: 5.306.454,00 EUR

Višina sofinanciranja: 2.199.300,98 EUR

Konzorcijski partnerji:

Projekt je bil izbran za sofinanciranje na Javnem razpisu »Digitalna transformacija gospodarstva« (JR Digit NOO).

Za vpeljavo pametne tovarne SmartIM, bomo digitalizirali naše procese, vključno z nabavo, proizvodnjo in logistiko ter uvedli napredne metode in tehnologije robotizacije, umetno inteligenco, komunikacijo stroj-stroj (M2M) ter uvedli namenska izobraževanja za naše sodelavce. Ti bodo osrednja točka pametne tovarne prihodnosti.

Z digitalizacijo bomo razvijali pametne izdelke s pametno opremo in pametnim upravljanjem ter optimizirali izkušnjo naših strank.

 

V sklopu projekta je bila do sedaj pripravljena digitalna strategija, ki predvideva implementacijo novih in nadgradnjo nekaterih obstoječih platform. Ob tem se bodo uvajale platforme, ki podpirajo tehnologije prihodnosti (BigData, Digitalni dvojčki, IoT, AI/ML,…). Sama tehnologija ne pomeni nič, brez, da je uporabljena v konkretnem procesu, kjer z uporabo določene moderne tehnologije dosegamo boljše poslovne učinke in avtomatizacijo. Zato se tehnologije in platforme uvajajo preko prenove poslovnih procesov.

Vzpostavitev digitalne strategije temelji na petih omogočitvenih tehnologijah Industrije 4.0/5.0 ter njihovi konvergenci za preobrazbo procesov in poslovnih funkcij v procesu. Slednje bodo ključne za doseganje večje učinkovitosti in konkurenčnosti podjetja, za celovito digitalno preobrazbo ter prispevek k okolju in trajnosti. Osnova za izbiro tehnologij so kot že navedeno trenutne vrzeli v podjetju, potrebe identificiranih poslovnih funkcij po preobrazbi in digitalizaciji ter njihova komplementarnost in interoperabilnost. Potencial za konvergenco predlaganih digitalnih tehnologij je izjemen. Jedro pametne tovarne predstavlja informacijski sistem SAP za obvladovanje in upravljanje proizvodno-logističnih procesov ter MehaSoft sistem za upravljanje mehkih poslovnih procesov. Oba sistema bosta v sklopu projekta nadgrajena z novimi funkcionalnostmi in funkcijskimi moduli za agregacijo in izmenjavo podatkov (DataLake), podatkovno analitiko na podlagi AI/ML ter z novimi viri vhodnih podatkov (IoT, MES). Platformi bosta omogočali široko izmenjavo podatkov v podjetju in s tem naslovili tudi procese v nabavi, kakovost ter raziskave in razvoj.

 

Digitalna strategija je bila izvedbeno pretvorjena v 10 projektov, ki se uspešno izvajajo po planirani časovnici.