Slovenski premier obiskal IM v okviru GREMO misije

Avtomobilska industrija v Evropi predstavlja približno 7% celotnega bruto dodanega proizvoda in zagotavlja skoraj 14 milijonov delovnih mest. V Sloveniji je ta gospodarska panoga še veliko bolj pomembna. Predstavlja kar 10% slovenskega bruto dodanega proizvoda, skoraj 25% celotnega izvoza, s 400 podjetji, ki delujejo v tej panogi, pa neposredno in posredno zagotavlja prek 40.000 delovnih mest. Samo 11 najuglednejših podjetij v avtomobilski industriji bo leta 2022 izplačalo več kot 450 milijonov evrov plač in prispevalo 235 milijonov evrov davkov.

Za omogočanje trajnostne rasti sektorja potrebuje slovenska avtomobilska industrija stabilno lokalno gospodarsko okolje. S tem v mislih so največji avtomobilski dobavitelji prevzeli pobudo in predstavili svoje cilje in ambicije slovenski vladi. Srečanje v okviru Misije GREMO* je potekalo v začetku septembra v prostorih IM. Pogovoru o tem, kako pospešiti preobrazbo v digitalizirano in zeleno mobilnost, se je pridružilo več članov vladne ekipe, katerih delo je tesno povezano z rastjo in razvojem slovenskega gospodarstva, ter predsednik slovenske vlade, dr. Robert Golob.

Vlada je po razpravah izrazila podporo misiji GREMO kot strateški usmeritvi avtomobilske industrije in bo skupaj z industrijo pripravila izhodiščni paket, po katerem bo letno namenila sredstva v višini 30 milijonov evrov v misijo GREMO med letoma 2023 in 2027. Avtomobilska industrija bo kot ena najpomembnejših strateških panog Slovenije v raziskave in razvoj vložila več kot 500 milijonov evrov letno, s poudarkom na porabi teh sredstev predvsem v projektih s ciljno dodano vrednostjo 100.000 evrov na zaposlenega. Ob zvišanju davkov in prispevkov s sedanjih 230 na 370 milijonov evrov na leto, se bodo ti državni vložki v prihodnjih letih hitro povrnili. Po načrtih podjetij bo prodaja celotne panoge do leta 2030 narasla s sedanjih 5 milijard evrov na dobrih 7 milijard evrov.

Misija GREMO po vzoru razvitih avtomobilskih držav pripravlja tudi nastop pri vladi v Bruslju za pripravo posebne finančne sheme za tranzicijo slovenske avtomobilske dobaviteljske industrije s ciljem razvoja vrhunskih in prebojnih rešitev za zeleno mobilnost prihodnosti.

*Pobuda Strateškega raziskovalno-inovacijskega partnerstva SRIP ACS je nacionalnega interesa za zagotavljanje preobrazbe in nadaljnje rasti slovenske avtomobilske dobaviteljske industrije. Slovenske dobavitelje in ponudnike rešitev povezuje v okviru treh stebrov: industrije, znanosti in države.