IM, konzorcijski partner na razpisu DEMO PILOTI NOO

Izraba prožnosti električne energije v energetskih postrojenjih za optimizacijo porabe energije

Projekt je naravnan v industrijsko energetiko, predvsem v analizo možnosti zmanjševanja stroškov za energijo v smeri aktivnega odjema. V naslednjih letih se pričakujejo večje spremembe v obračunavanju omrežnine in energije, ki bo bolj prilagojen zelenemu prehode in uvajanju obnovljivih virov. Temu bodo morali slediti tudi odjemalci energije z bolj prilagojenim odjemom oziroma prilagajanjem odjema glede na razpoložljivost omrežja in energije. Brez prilagajanja in prožnosti odjemalcev bo sicer energija postala bistveno večji strošek kot sicer z aktivnim vključevanjem v energetski sistem. Konzorcijski partnerji bomo razvili sistem za upravljanje z električno energijo, ki bo prilagojen na večtarifni sistem obračunavanja električne energije (EMS – Energy Management Systems). Glavni cilj projekta je razviti sistem, ki bo s pomočjo programske logike pomagal identificirati najbolj optimalno porabo/odjem el. energije glede na preteklo in trenutno porabo ter s pomočjo kontrolerjev upravljati ta odjem pri odjemalcu.

Skupna vrednost projekta: 2.239.768,37 EUR

Višina sofinanciranja: 968.020,97 EUR

Konzorcijski partnerji:

  • INEA d.o.o.
  • ELEKTRO GORENJSKA, d.d
  • ISKRA MEHANIZMI, d.o.o.
  • RTC Žičnice, Kranjska Gora, d.o.o.
  • ASTEC d.o.o.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za »okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti« (JR DEMO PILOTI NOO).

Naložba je del ukrepov slovenskega načrta, ki se financira iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.