Avtomatizacija nadzora kakovosti v proizvodnem procesu

V podjetju IM skupaj s partnerjem Lotrič Meroslovje razvijamo platformo »Sistema za avtomatiziran nadzor kakovosti v proizvodnem procesu«. Sistem bo del proizvodne linije na kateri se izdeluje kompleksen izdelek (oljni separator), z zahtevnimi karakteristikami, nizkimi tolerancami in več točkami, na katerih je potrebno v proizvodnem procesu nujno zagotoviti vmesno kontrolo kakovosti kompleksnejših proizvodnih korakov, v kar najkrajšem času.

Gre za merjenje kakovosti izvedenih proizvodnih korakov, ki jih podjetje zelo težko izvede ob uporabi zastarelih metod neposredne kontrole zaposlenih, avtomatizirani sistemi pa so dragi, pogosto manj učinkoviti in razmeroma počasni. Izdelek, oljni separator na elektronski pogon, ni standardna (obstoječa) rešitev. Oljni separator mora namreč zadostiti nekaterim strogim zahtevam, kot so odpornost na visoke stopnje integracije, maksimalna prilagoditev za vgradnjo, čim manjša poraba prostora in mase, visoki nivoji vibracij in potrebe po integrirani senzoriki in upravljanju. Vse našteto predstavlja tehnološki izziv razvoja proizvodnega procesa, obenem je ključnega pomena tudi integracija elektronskega dela pogona, elektronskega vezja z integriranim senzorjem.

Sistem bo odigral pomembno vlogo v proizvodnem procesu integriranega nadzora kakovosti izvedenih inovativnih rešitev, povezanih z zagotavljanjem zahtevanih funkcionalnosti. Brez natančnega nadzora kakovosti vse razvite rešitve pri tako majhnih tolerancah in v tako zahtevnih pogojih ne bodo delovale, posebej ne v okviru zahtevane življenjske dobe izdelka.

Operacija »Razvoj sistema za avtomatiziran nadzor kakovosti v proizvodnem procesu« je sofinancirana s pomočjo nepovratnih sredstev Evropske unije – NextGenerationEU v okviru Javnega razpisa – Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO (JR RRI NOO). Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma za okrevanje in odpornost.

Konzorcijski partnerji:

Trajanje: 2.11.2022 – 1.11.2024

Vrednost projekta: 749.213,12 EUR

Predvidena vrednost sofinanciranja: 299.952,42 EUR

Operacijo financira Evropska Unija – NextGenerationEU. Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma za okrevanje in odpornost.

Več informacij o razpisu: https://www.spiritslovenia.si/razpis/382.