Sofinancirani projekti

 

IntegraSEP

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

 

Kompakten, adaptiven in samoregulacijski pogon za visoko učinkovito separacijo strupenih emisij motorja z notranjim izgorevanjem

 

Osnovna ideja projekta je nastala po povpraševanju o možnostih razvoja inovativnega sistema za separacijo olja v motorjih z notranjim izgorevanjem s strani kupcev. 
 
Projekt obsega razvoj namenskega pogona z integriranimi električnim brezkrtačnim motorjem, gonilnikom in senzorji.
 
Zahteve za ta pogon so takšne, da je potreben razvoj novega produkta (pogona), ki na trgu še ne obstaja, kot tudi validacija produkta in na koncu serijska proizvodnja. Zahtevane inovativne lastnosti pogona predstavljajo izziv predvsem z vidika velikosti produkta, njegove mase, konkurenčne cene glede na današnje rešitve na trgu in predvsem z vidika zmanjševanja porabe energije: predlagani produkt namreč mora omogočiti povečanje izkoristka motorjev z notranjim izgorevanjem.
 
Kot podrobneje predstavljamo v nadaljevanju, smo se izziva lotili z zasnovo integriranega celovitega pogonskega sistema, ki omogoča aktivno upravljanje pretoka tlaka plinov v bloku motorja. Kot tak snovalcem in proizvajalcem motorjev z notranjim izgorevanjem ponuja novo dimenzijo fleksibilnosti pri koncipiranju in dizajniranju ter potencialno nove neslutene optimizacije v delovanju motorjev z notranjim izgorevanjem, saj bo ob višji učinkovitosti in nižji masi potrošil manj energije ter zasedel manj prostora, hkrati pa nadomestil več dosedanjih težjih in manj učinkovitih komponent. Ob znižanih emisijah bo torej izkoristek motorjev z notranjim izgorevanjem višji.

 

IntegraSEP