Kompetence

Naši kupci prepoznavajo sledeče kompetence

Razvoj in validacija električnih aktuatorjev

Naša osnovna kompetenca je razvoj in validacija manjših električnih EC motorjev, namenskih PM koračnih motorjev, hibridnih motorjev, solenoidnih linearnih aktuatorjev in linearnih ter rotacijskih aktuatorjev s prenosi (reduktorji).


Razvoj in validacija procesa

Naš pristop DFAM koncipiranja, razvoja in vaidacije proizvodnjega procesa (DFAM, Razvoj izdelkov za »Lean« in robusten proizvodni proces) temelji na lastnih izkušnjah in izkušnjah naših kupcev s področja avtomobilske industrije, industrije malih gospodinjskih aparatov, industrije medicinskih pripomočkov in industrije naprav za ameriški trg (FDA regulativa).


Virtualno modeliranje in testiranje

Virtualno modeliranje nam omogoča skrajševanje razvojnih faz produktov. Izdelava analiz ključnih parametrov, na podlagi DFSS pristopa, nam pomaga pri iskanju optimalnih rezultatov že v zgodnji fazi razvoja. Uporabljamo uveljavljena FEA programska orodja, ki nam omogočajo koncipiranje bodisi aktuatorja, prenosov ali drugih produktov že v nekaj dnevih.

Virtualni modeli nam danes omogočajo že natančno, virtualno testiranje izdelkov v zgodnji fazi razvoja, že pred samim fizičnim prototipom.


Hitra prototipiranja

Hitra izdelava prototipov omogoča našim razvojnikom agilen pristop v razvoju izdelka. V zgodnji fazo preverimo in validiramo virtualen model, izdelamo vzorce za začetno in končno validacijo (pred serijsko proizvodnjo), preverimo pa tudi samo izdelovalnost. Za ta namen uporabljamo lastno, prototipno razvojno orodjarno s 5-osnim CNC frezalnim strojem, stružnico, brusilnimi stroji, erozijo in seveda ekspertno ročno orodjarstvo. 3D tiskanje izdelkov izvajamo skupaj z našimi partnerji in sicer različne tehnologije, glede na obliko, funkcijo, velikost in elektro-mehanske lastnosti izdelka.


Elektromagnetika

Učinkovito izkoriščamo in integriramo obstoječe in lastne inovativne rešitve na področju elektromagnetike in jih uspešno uporabljamo pri razvoju lastnih izdelkov in proizvodnih procesov. Ekspertno znanje in izkušnje na področju virtualnega prototipiranja, na področju elektromagnetike še posebej, nam omogoča rekordno kratke čase razvoja prvih konceptov.


Termomehanika

Naše znanje na področju termomehanike in termoelektrike nam omogoča, da izberemo najbolj primeren material in konfiguracijo izdelka glede na predvideno vgradnjo v sisteme naših kupcev kot tudi, da razvijemo ustrezno robusten in »Lean« proizvodni proces (primer hladilna rebra).


Vibroakustika

Eden naših glavnih ciljev v mnogih primerih je razviti aktuator, ki bo imel bolj ugoden akustičen in vibracijski odtis kot je danes na trgu na voljo. Pri tem uporabljamo pristope v časovnem in frekvenčnem prostoru, s katerimi v kratkem času optimiramo konfiguracijo izdelka za najbolj primerno vgradnjo v sistem našega kupca.


Razvoj zobnikov

Natančni, majhni, trdni, akustično in življenjsko superiorni plastični zobniki in polževa gonila so razvita in optimirana glede na funkcijske in cenovne zahteve produkta. Naša poglobljena znanja, podprta z agilno virtualno in fizično izdelavo prototipov, validacijo in proizvodnjo, bodo zadovoljila vaše potrebe.

  


Dinamika rotorjev

Doseganje visokih zahtev produkta, in kasneje proizvodnega procesa, v smislu neuravnoteženih sil, je za nas vedno velik izziv. K popolnemu ravnotežju težimo že v fazi razvoja izdelka, tako, da v sami proizvodnji kasneje velikokrat niti ni potrebno izvajati uravnoteženja.


Tribologija

Razvoj in izdelava zahtevnih prenosov zahteva poglobljeno razumevanje mazanja, kontaktnih materialov in pospešena testiranja in končne validacije. Z našo testno opremo in usposobljenim kadrom lahko ponudimo najmanjše možne aktuatorje glede na zahtevane navore aplikacije.


Tesnjenje

Naši produkti imajo integrirane različne rešitev tesnjenja, ki so odporna na vdore vode, olja in prahu. Funkcija tesnjenja je v večini primerov optimirana na zahtevano funkcijo in ceno produkta.


Elektronika in razvoj SW

V naše produkte (aktuatorje in ostale naprave) integriramo elektroniko kot tudi razvijemo in validiramo SW. 

Za potrebe našega proizvodnega procesa in »in-line« ter »end-of-line« nadzora procesa in produkta razvijamo lastne naprave in zajemno-merilne sisteme, ki zagotavljajo nadzor ključnih karakteristik produkta in procesa.