Zgodovina

Izdelki današnjega podjetja so se na trgu prvič pojavili leta 1956.

Ustanovitev podjetja

Podjetje je bilo ustanovljeno v okviru kranjske Iskre, prvenstveno pa je bilo namenjeno proizvodnji telefonskih števcev in številčnikov za električne števce ter relejne in matične ure.

 

Tem so sledili lastni programi časovnih in impulznih števcev, različnih ur, registratorjev ter mehanizmov, v večini primerov prav tako vezani na partnerstva in sodelovanja z drugimi podjetji, večinoma znanimi evropskimi znamkami.


Spremenjenim tržnim razmeram v devetdesetih letih se je podjetje prilagodilo s širitvijo proizvodnih programov in reorganizacijo – ustanovljene so bile tri poslovne enote, podjetje pa se je preoblikovalo v delniško družbo.Tedaj sklenjeni partnerstvi s Philipsom in Boschem Telenormo sta skupaj s še nekaterimi drugimi poslovnimi povezavami podjetje usmerili na pot sistemskega dobavitelja.


Intenzivne razvojno – tehnološke aktivnosti, poslovanje v skladu z zahtevami standardov kakovosti ISO 9001 in ISO/TS 16949, standarda ravnanja z okoljem ISO 14001 ter standarda Vlagatelji v ljudi, proces nenehnih izboljšav po metodi 20 ključev, sodobne poslovne filozofije KAIZEN in metode dela so prednosti, ki poleg tradicije, znanja in izkušenj zagotavljajo uresničitev vaših zahtev in uspešno partnerstvo.