Certifikati

 

Naša prizadevanja za kakovost, varovanje okolja in razvoj človeških virov potrjujejo pridobljeni certifikati:

 

ISO 14001:2015 - Lipnica

ISO 14001:2015 - Brnik

ISO 14001:2015 - Gradiška 

 

ISO 9001:2015 - Lipnica

ISO 9001:2015 - Brnik

ISO 9001:2015 - Čatrnja

 

IATF 16949 - Lipnica

IATF 16949 - Brnik 

IATF 16949 - Gradiška 

 

ISO 13485:2016

 

Vlagatelji v ljudi

 

Dolgoročno uspešnost delovanja podjetja zagotavljamo s procesom nenehnih izboljšav, z izpolnjevanjem vseh s kupcem dogovorjenih zahtev, s kakovostjo brez napak, z okoljem brez onesnaževanja in z zadovoljnimi zaposlenimi in kupci.

 

Pot k temu pelje preko nenehnega procesa izboljševanja vseh izdelkov, storitev in sposobnosti podjetja v celoti. Proces izboljševanja poteka v vseh delih podjetja, oddelkih, z aktivno udeležbo vsakega posameznika.