Certifikati

Naša prizadevanja za kakovost, varovanje okolja in razvoj človeških virov potrjujejo pridobljeni certifikati:

 

ISO 14001:2004 - Lipnica

ISO 14001:2004 - Kamnik

 

ISO 9001:2008 - Lipnica

ISO 9001:2008 - Kamnik

 

ISO TS 16949:2009 - Lipnica

ISO TS 16949:2009 - Kamnik

 

ISO 13485

Vlagatelji v ljudi

 

Dolgoročno uspešnost delovanja podjetja zagotavljamo s procesom nenehnih izboljšav, z izpolnjevanjem vseh s kupcem dogovorjenih zahtev, s kakovostjo brez napak, z okoljem brez onesnaževanja in z zadovoljnimi zaposlenimi in kupci.

 

Pot k temu pelje preko nenehnega procesa izboljševanja vseh izdelkov, storitev in sposobnosti podjetja v celoti. Proces izboljševanja poteka v vseh delih podjetja, oddelkih, z aktivno udeležbo vsakega posameznika.