Varnostni inženir (m/ž)

Če imate veliko dobre volje in željo po delu v dinamičnem, mladem kolektivu, vas vabimo, da se nam pridružite. Zaposlitev je možna takoj.

 

Opis delovnega mesta:

 • ugotavljanje skladnosti naprav, strojev, tehničnih sredstev, delovnih okolij, poti, transportnih poti, stavb s predpisi iz zakona o varnosti in zdravja pri delu in tehničnimi
  predpisi,
 • svetovanje delodajalcu pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo; ugotavljanje skladnosti delovnih postopkov in tehnoloških predpisov z veljavno zakonodajo iz VZD,
 • obravnava nezgod pri delu,
 • vzdrževanje sistema zaščitnih sredstev,
 • sodelovanje in izdelava strokovnih podlag za oceno tveganja, izdelava revizij požarnih dokumentacij,
 • naloge s področij varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požari – notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov, prepoznavanje okoljskih vidikov, priprava okoljskih programov, priprava predlogov organizacijskih predpisov, spremljanje zakonodaje z omenjenih področij, priprava letnih in periodičnih poročil, izdelovanje poročil, analiz in predlaganje ukrepov za odpravo napak, ki bi lahko bile vzrok za poškodbe delavcev ter izdelovanje navodil za varno delo,
 • vodenje in vzdrževanje zakonsko potrebnih evidenc s področja varnosti in zdravja pri delu zaposlenih,
 • izobraževanje zaposlenih o predpisih in ukrepih ob nastalih ob izrednih dogodkih,
 • nadzor nad zbiranjem, skladiščenjem in oddajo odpadkov, vključno z nevarnimi snovmi,
 • skrb za skladnost s standardom ISO 45001 in ISO 14001,
 • skrbnik sistema in sodelovanje pri presojah,
 • opravljanje drugih z izvajanjem in v okviru glavnih nalog povezanih nalog, po navodilu nadrejenega.

 

Nudimo:

 • zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev
 • delo na naprednih projektih
 • stimulativno nagrajevanje
 • priložnost za osebni in karierni razvoj
 • sodelovanje s tujimi partnerji
 • fitnes v podjetju
 • slovensko podjetje
 • moderno delovno okolje.

 

Pričakujemo:

 • Visoka ali univerzitetna izobrazba – diplomirani varnostni inženir, diplomirani inženir tehniške varnosti, magister tehniške varnosti, varstva okolja ali druga enakovredna izobrazba,
 • Vsaj 3 leta ustreznih delovnih izkušenj,
 • Znanje računalništva, znanje tujega jezika (angleščina),
 • Strokovni izpit iz varstva pri delu in strokovni izpiti iz požarnega varstva,
 • Sposobnost timskega dela, dela na projektih
 • Komunikativnost, samoiniciativnost, natančnost in inovativnost;
 • Poznavanje potrebnih predpisov in zakonov s področja varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja, varstva pred požarom in investicij, zaželeno poznavanje standarda ISO 14001 in ISO 45001

 

Pričakovane osebnostne lastnosti:

 • Sposobnost presojanja in odločanja
 • Kritično in analitično razmišljanje
 • Iznajdljivost, samostojnost, delavnost, prilagodljivost

 

Delovno mesto je prosto na lokaciji Brnik.

 

Prijave s življenjepisom in opisom izkušenj sprejemamo do 31.03.2023, izključno na elektronskem naslovu kadri@iskra-mehanizmi.si – v zadevi sporočila obvezno napišite NAZIV DELOVNEGA MESTA, na katerem se prijavite.